Εκτύπωση
PDF

Β΄Λυκείου

Όλα αλλάζουν γύρω μας

 ΓΙΑ ΤΗΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Η Β’ Λυκείου είναι η τάξη στην οποία οι μαθητές επιλέγουν ομάδα προσανα-τολισμού.

Στην τάξη αυτή οι μαθητές αφιερώνουν τη μελέτη τους κυρίως στα μαθήματα προσανατολισμού, παρόλο που είναι υποχρεωμένοι να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και των υπολοίπων μαθημάτων.

Έτσι, η Β’ Λυκείου γίνεται μια τάξη πολύ απαιτητική, αφού τα μαθήματα προσανατολισμού απαιτούν εντατικοποίηση του διαβάσματος.

Στο Όριον παρέχουμε ένα πλήρες πρόγραμμα.

Αυτό καλύπτει φυσικά τα μαθήματα προσανατολισμού, αλλά και μαθήματα γενικής παιδείας, που δυσκολεύουν τους μαθητές.

Για τα μαθήματα προσανατολισμού ο στόχος μας είναι διπλός: να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που τυχόν έχουν δημιουργηθεί από προηγούμενες χρονιές και να θεμελιώσουμε γερά την διετή προετοιμασία που θα οδηγήσει στις εξετάσεις της Γ’ Λυκείου.

Για τα μαθήματα γενικής παιδείας στόχος είναι να ανταποκριθούν οι μαθητές στις ανάγκες του σχολείου και να διευκολυνθεί η προσπάθειά τους για εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας.

Στο Όριον καθοδηγούμε τη βελτίωση απόδοσης στα γραπτά,

  • με σύστημα διαγωνισμάτων, τεστ και ασκήσεων που παρακολουθεί και ελέγχει την πρόοδο των μαθητών.
  • με καθηγητές που διαθέτουν εμπειρία και γνώση,
  • με βιβλία και σημειώσεις που καλύπτουν κάθε θέμα και κάθε απορία,
  • με πλήρη επεξεργασία της αντίστοιχης τράπεζας θεμάτων.

programma15 2bl