Εκτύπωση
PDF

Γ΄Γυμνασίου

 

 

 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 

Στο Όριον λειτουργούν τμήματα για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου.

Σε κάθε τάξη διδάσκουμε - υποστηρίζουμε τα μαθήματα που είναι σημαντικά για την πρόοδο και την επιτυχή ανταπόκριση των μαθητών στις απαιτήσεις του σχολείου.

 

Τι μπορεί να προσφέρει το φροντιστήριο σε μαθητές Γυμνασίου;

Μήπως είναι πολύ νωρίς για φροντιστήριο από το Γυμνάσιο;

 

 Στο Όριον φροντίζουμε να δημιουργούμε το στέρεο γνωστικό υπόβαθρο και να διδάσκουμε τη μέθοδο που θα επιτρέψει στους μαθητές να αντιληφθούν τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθήματος και να μάθουν να τις αντιμετωπίζουν εγκαίρως.

 

 Τα σημαντικότερα, για την τελική επιτυχία, και τα αντικειμενικά δυσκολότερα μαθήματα, όπως τα Μαθηματικά, τα Αρχαία, η Φυσική ή η Χημεία, δεν ξεκινούν στο Λύκειο. Αντιθέτως, προϋποθέτουν μεγάλο μέρος γνώσεων από το Γυμνάσιο. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που συχνά η προσπάθεια των μαθητών στο Λύκειο απαιτεί πολύ κόπο και ενίοτε δεν έχει τα αποτελέσματα που θα έπρεπε.

 

 Παράλληλα, το Όριον βοηθά τους μαθητές του να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες απαιτήσεις του σχολείου, επιτρέποντάς τους να εξοικειωθούν σταδιακά με τα μαθήματα και να πετύχουν υψηλή βαθμολογία που τονώνει την αυτοπεποίθησή τους και βελτιώνει τη στάση τους απέναντι στη σχολική διαδικασία.

 

 Τα τμήματα Γυμνασίου στο Όριον είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μαθητών. Τόσο από την άποψη της διδασκαλίας όσο και του προγράμματος, παίρνουμε υπόψη τα δεδομένα κάθε μαθητή αλλά και το υπόλοιπο εξωσχολικό του πρόγραμμα.

 

programma3G